Roseville

9 & 10:45am, Roseville Sanctuary

September 23 Jordan Gehlhar Thom Hardwick

September 30 Bob Burmeister | Mark Hanson

ARDEN HILLS

10:30am, Arden Hills Sanctuary

September 23 TJ Anderson | Nick Larson 

September 30 Jordan Gehlhar Matt Timm